Pytanie

Luknijcie no proszę na mą tablicę i przeczytajcie najnowszą dyskusję którą zacząłem. Najlepiej także odpowiedzcie.